Publikacje

Publikacje Agaty
 • Goetzen P., Nawarycz T., Krysiak K., Gurbski M., Kapusta P., Skowrońska A., Mrozek W., Podstawy sieci komputerowych, Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź 2003, podręcznik elektroniczny ISBN-10 83-7405-022-5
 • Skowrońska A., Kapusta P., Goetzen P., Łukomski R., Struktura, zadania i własności platformy e-learningowej SPLIN (SPecjalizacja LINux), 4nd Ukrainian-Polish Conference Environmental Mechanics, Methods Of Computer Science And Simulations, Lwów 2004.
 • Łukomski R., Goetzen P., Skowrońska A., Network simulators - future of fast learning, 4nd Ukrainian-Polish Conference Environmental Mechanics, Methods Of Computer Science And Simulations, Lwów 2004.
 • Skowrońska A., Gurbski M., Gusta M., Kapusta P., Technologie Sieci Komputerowych, Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź 2004, podręcznik elektroniczny ISBN-10 83-7405-089-6
 • Skowrońska A., Kapusta P., Goetzen P., METHODOLOGY OF REMOTE LEARNING LINUX SYSTEM – E‑LEARNING PLATFORM SPLIN, Selected Problems of Computer Science, 1st Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science, Bronisławów 2005
 • Kapusta P., Skowrońska-Kapusta A., Administracja Usługami Katalogowymi, Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź 2007, podręcznik elektroniczny ISBN-10 83-7405-345-3
 • Skowrońska-Kapusta A., Szelejak A, Kapusta P., Goetzen P., "PROJEKT MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM CERTYFIKACJI ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW I SIECI LINUX", [w:] AUTOMATYKA, półrocznik, tom 12, zeszyt 3, Wydawnictwa AGH, Kraków 2008, ISSN 1429-3447, ss. 1047-1063
 • Skowrońska-Kapusta A., Kapusta P., Goetzen P. , Studium wybranych aspektów procesów pozyskiwania i gromadzenia wiedzy w systemach zdalnego nauczania, [w:] AUTOMATYKA, półrocznik, tom 13, zeszyt 3, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009, ss. 1515-1528
 • Kapusta P., Skowrońska-Kapusta A., Krysiak K., Szelejak A., Goetzen P., Akademia Administracji Systemem Linux, Łódź 2009, podręcznik SWSPiZ ISBN 978-8360230-79-4, tom I, II i III
 • Kacprzak B., Kolasiński P., Goezten P., Skowrońska-Kapusta A., Marchlewska A., Mysql Database Performance Under Virtual Macines Environments, [w:] Journal of Applied Computer Science Methods, Volume 2, Number 1, Academy of Management, IT Institute, Łódź 2010, ss. 97-107
 • Skowrońska-Kapusta A., Linux Certification Centre – Working Level Certificate ASL, [w] Journal of Applied Computer Science Methods, Volume 2, Number 2, Academy of Management, IT Institute, Łódź 2010, ss. 157-170
 • Goezten P., Makuch J., Marchlewska A., Skowrońska-Kapusta A., Zachlod R., Utilizing Modern Network Technologies in a Campus Network, [w] Journal of Applied Computer Science Methods, Volume 2, Number 2, Academy of Management, IT Institute, Łódź 2010, ss. 171-190
 • Brocki J., Goezten P., Makuch J., Marchlewska A., Skowrońska-Kapusta A., Measurement Data Acquisition System Utilising the GSM Phone System, [w] Journal of Applied Computer Science Methods, Volume 2, Number 2, Academy of Management, IT Institute, Łódź 2010, ss. 199-211
 • Skowrońska-Kapusta A., Cader A., Goetzen P., Marchlewska A., Systems for Learning Personalization - background, [w] Selected Problems of Computer Science, Academy of Management, IT Institute, Warszawa 2011, ss. 280-292
 • Skowrońska-Kapusta A., Cader A., Goetzen P., Marchlewska A., Systems for Learning Personalization - models, [w] Selected Problems of Computer Science, Academy of Management, IT Institute, Warszawa 2011, ss. 293-307
 • Marchlewska A., Sowa G., Cader A., Goetzen P., Skowrońska-Kapusta A., Flexible Personal learning environment, [w] Selected Problems of Computer Science, Academy of Management, IT Institute, Warszawa 2011, ss. 360-372